Jesús Purroy

Disseny intel·ligent a Barcelona: projecció de creixement


Jesús Purroy1, Asun Solans1, Francesc Colom2 i David Bueno3

1Department of Neurology, University of Miami, 33101 Miami, USA
2Departament de Psiquiatria, Hospital Clinic
, 08036 Barcelona, Catalonia, Spain
3Departament de Genètica, Universitat de Barcelona,
08028
Barcelona, Catalonia, Spain

El qüestionari que Geoff Brumfiel va passar a adolescents nord-americans sobre el que pensen de l'evolució (Nature, 434:1062-1065) ens va fer adonar que aquestes dades no existeixen referides a joves europeus. Vam fer tres preguntes a una mostra de 129 estudiants de set facultats de la Universitat de Barcelona. La distribució dels estudiants cobria nombres similars de ciències, humanitats i economia. Les dues primeres preguntes eren les mateixes que Brumfiel: què penses de la teoria de l'evolució de Darwin? I sobre l'origen i el desenvolupament dels humans? Vam incloure una tercera pregunta: quina opinió et mereix l'afirmació "Els éssers humans són massa complexos per haver evolucionat sense la participació d'un ésser superior"? Els resultats difereixen molt dels obtinguts als USA.

Setanta-sis per cent dels estudiants afirmen que la teoria de Darwin està demostrada adequadament, comparat amb 32%-52% al grup nord-americà amb estudis superiors. Només un participant es declara creacionista estricte i 12% accepten alguna mena de participació divina. Quan preguntem directament sobre l'acord amb l'afirmació bàsica del disseny intel·ligent, al voltant d'un 10% dels participants hi està d'acord, mentre que un 80% el rebutja. Una mostra aleatòria de 49 adults amb nivells educatius que van de la primària al doctorat va donar resultats similars. Hi detectem menys suport per Darwin (61%) i menys rebuig (8%) que a la mostra d'estudiants universitaris. El suport implícit per les tesis del disseny intel·ligent es mou entre el 10% i el 18%, segons com es posa la pregunta.

Com que no hem avaluat el que els participants saben de la teoria de l'evolució, no podem saber fins a quin punt aquest suport per Darwin és fruit de la convicció o de seguir el corrent a-religiós majoritari a molts cercles de la nostra societat. En qualsevol cas, sembla clar que el disseny intel·ligent té menys camp per créixer als campus europeus que als seus equivalents nord-americans.1. Creus que la teoria de l'evolució de Darwin és...

a) Una teoria científica demostrada adequadament
b)
Només una teoria científica entre altres, que no ha estat demostrada adequadament
c) No la conec prou per opinara
b
c
Població general
30 (61)
4 (8)
15 (31)
Estudiants universitaris
98 (76) 21 (16)
10 (8)
Estudiants USA (13-17 anys)
(37)
(30)
(33)

(percentatge entre parèntesi)

2. Quina de les afirmacions següents s'acosta més a la teva opinió sobre l'origen i el desenvolupament dels éssers humans?

a)
Els éssers humans s'han desenvolupat durant milions d'anys a partir de formes de vida menys evolucionades, però Déu ha guiat aquest procés
b) Déu va crear 
els éssers humans més o menys en la seva forma actual en algun moment dels darrers 10.000 anys, aproximadament
c)
Els éssers humans s'han desenvolupat durant milions d'anys a partir de formes de vida menys evolucionades, però Déu no ha intervingut directament en aquest procés


a
b
c
Població general
9 (18)
0  (0)
40 (82)
Estudiants universitaris
16 (12)
1 (1)
112 (87)
Estudiants USA (13-17 anys)
(43)
(38)
(18)

(percentatge entre parèntesi)

3. Quina opinió et mereix l'afirmació "Els éssers humans són massa complexos per haver evolucionat sense la participació d'un ésser superior"?

a) totalment d'acord
b) més o menys d'acord
c) ni d'acord ni en desacord
d)
més o menys en desacord
e) totalment d'acord en desacord


a
b
c
d
e
Població general
3 (6) 2 (4)
5 (10)
11 (22)
28 (57)
Estudiants universitaris
6 (5)
7 (5)
13 (10)
18 (14)
85 (66)

(percentatge entre parèntesi)