Jesús Purroy

Cliqueu per descarregar l'e-book de franc

Tinc el privilegi de compartir portada amb un dream team de científics universitaris catalans en aquest llibre d'entrevistes editat per Publicacions de la UB.

Editat per David Bueno i Torrents, amb pròleg de Claudi Mans i amb les contribucions d’Albert Arbós, Pere Arús, Eudald Carbonell, David de Lorenzo, Roderic Guigó, David Jou, Ramon Pascual, Josep A. Planell, Pere Puigdomènech, Diego Redolar, Sergi Sabater, Eduard Vieta i jo mateix.

Tots els entrevistats contestem les mateixes quatre preguntes - o blocs de preguntes, per ser més exactes:

¿Creus que el mapa universitari actual i el nombre d’estudiants i professors són adequats per a un país de les dimensions humanes i amb la projecció internacional de Catalunya? ¿Faries alguna proposta concreta i realista per millorar el sistema universitari actual?

¿Quin paper dónes a la investigació científica en la configuració econòmica i social de Catalunya? ¿Creus que des de l’acció de govern s’haurien de prioritzar determinades línies de recerca o tipus de model científic, públic o privat? I, si és així, quines creus que haurien de ser aquestes prioritats?

¿Creus que el mapa de centres de recerca i el nombre d’investigadors actuals són adequats per a un país de les dimensions i amb la projecció internacional de Catalunya? ¿Faries alguna proposta concreta i realista per millorar el sistema de recerca actual, i molt especialment la transferència de tecnologia entre el sector públic i el privat, i entre la recerca bàsica i el teixit econòmic del país?

¿Quins són els nostres reptes de futur en la recerca científica i en la universitat?